You can find the information in latvian below / Informācija latviski atrodas zemāk.

Blend Consulting together with partners offer customized training solutions to the organisations that are ready to invest in their employees’ development. Our key emphasis is to offer training programs that are practical and interactive, where theory is combined with practical examples, exercises, role-plays and group discussions. This hands-on learning style strives to ensure audience participation in order to achieve a high engagement and transfer of the acquired knowledge in every day’s work.

These training programs serve as an example of offered topics. We start with training needs analysis discussion and tailor the learning experience according to audience and learning goals:


Blend Consulting kopā ar sadarbības partneriem piedāvā pielāgotus mācību risinājumus uzņēmumiem, kas vēlas ieguldīt savu darbinieku attīstībā un nodrošināt iegūto zināšanas pielietošanu praksē.

Mūsu mērķis ir piedāvāt praktiskas un interaktīvas apmācības, kur informācija tiek pasniegta dažādos aizraujošos veidos. Teorija tiek papildināta ar praktiskiem piemēriem, video, uzdevumiem, lomu spēlēm un grupu darbu. Ar šādu mācību stilu mēs cenšamies nodrošināt pēc iespējas aktīvāku dalībnieku iesaistīšanos un līdz ar to – arī uzlabot viņu spējas jauniegūtās zināšanas atcerēties un praktiski pielietot savā darba ikdienā.

Šīs mācību programmas noder kā piemērs piedāvātajiem tematiem. Mēs sākam ar mācību vajadzību analīzes diskusiju un pielāgojam mācību pieredzi auditorijai un mācību mērķiem: