Maija-4BLEND Consulting is organisational development consultancy company

Our core believe is that blended approach to solve organisational issues and reach the desired results is the most effective one. Our consultants use systematic approach and various methods accumulated during more than 15 years of practical experience in strategic Human Resource Management within organisations.

As Blended learning expert BLEND Consulting supports organisations to:
 • Develop structured and systematic approach to organisational learning
 • Find the most effective learning solutions, including Blended learning
 • Develop internal trainers and mentors to ensure optimal knowledge sharing and management
 • Develop e-learning content in line with organisation needs, latest technological and learning behaviour trends
 • Develop on-boarding, talent development and leadership development programmes
 • Redesign organisation’s knowledge management, training and development processes
BLEND Consulting offer also other Human Resource Management and Organisational development services:
 • Functional audits
 • Training and Development system design
 • Remunerations and motivation system design
 • Performance Appraisal system design
 • Competence framework approach development
 • Human Resource management processes redesign
 • Leadership development programmes

blend-consulting-logo-1-01BLEND Consulting ir organizāciju attīstības konsultāciju uzņēmums

Uzņēmuma darbības pamatā ir filozofija, ka organizācijas ir vērstas uz attīstību un rezultātu sasniegšanu. Katrā situācijā ir piemērojamasdažādas metodes, nereti risinājumam nepieciešamas jaukta tipa jeb Blended pieeja.

BLEND Consulting ir Blended learning jeb jauktā tipa mācību eksperts, kas atbalsta organizācijas:
 • Izveidot strukturētu un sistemātisku pieeju mācībām
 • Atrast labākos un efektīvākos mācību risinājumus
 • Attīstīt uzņēmuma iekšējo trenerus un mentoru prasmes zināšanu nodošanā un vadībā
 • Izstādāt e-kursu saturu atbilstoši uzņēmuma vajadzībām, jaunākām tehnoloģijām un mācību tendencēm
 • Izveidot jauno darbinieku, talantu attīstības un vadītāju mācību programmas
 • Ieviest integrētu pieeju līderu attīstībai
 • Pilnveidot uzņēmuma mācību un attīstības procesus
 • Veicināt darbinieku iesaisti un attīstību uzņēmuma ietvaros
 • Attīstīt uzņēmuma spēju nepārtraukti mācīties
BLEND Consulting piedāvā arī citus Personāla vadības un Organizāciju attīstības konsultāciju pakalpojumus, tai skaitā:
 • Personāla vadības procesu pilnveide
 • Funkciju auditi
 • Mācību un attīstības sistēmu izstrāde
 • Atalgojuma un motivācijas sistēmu izstrāde
 • Darba novērtēšanas sistēmu izstrāde
 • Kompetenču modeļu izstrāde
 • Atbalsts uzņēmuma mērķu definēšanā un kaskadēšanā, KPI izstrāde
 • Vadītāju attīstības programmas
  blend-consulting-logo-1-01