Apskati versiju latviski zemāk/ Text in Latvian is below

Maija-58

In 2018, together with our cooperation partners, we did a unique research regarding people development questions in Baltic organisations.

Without a doubt, the importance of people development is increasing in organisations, but still, it is the Human Resource management function that has the most unclear guidelines and has wide differences across organisations in Baltics. There are various interesting international researches, however there were very few comprehensive researches regarding Human Resource management approaches in Baltic countries.

That is why we, organisational development consultancy company “ BLEND consulting” and psychology and KBT centre “Intellego” carried out a research with the goal to explore the people development practice organisations in Baltics, getting to know not only the real approach of choosing learning solutions in organisations, but also managers attitude towards people development questions.

If you, too, are interested in exploring organisation learning function in Baltic organisations, we invite you to take a look at the results of the research here: research results 2018_l&d practice in the baltics_blend consulting_intellego!


Maija-4

2018. gadā kopā ar sadarbības partneriem veicām unikālu pētījumu par personāla attīstības jautājumiem Baltijas organizācijās.

Neapšaubāmi, ka personāla attīstības nozīme organizācijās aizvien pieaug, taču tajā pašā laikā tā ir personāla vadības funkcija ar visneskaidrākajām vadlīnijām un atšķirībām Baltijas uzņēmumos. Šai jomā ir vairāki interesanti starptautiski pētījumi, taču trūka visaptverošu pētījumu par personāla attīstības pieejām Baltijas valstīs.

Tāpēc, mēs, organizāciju attīstības konsultāciju uzņēmums “BLEND consulting” un Psiholoģijas un KBT centrs “Intellego”  veicām pētījumu, kura mērķis bija izpētīt, kāda ir personāla attīstības prakse Baltijas organizācijās, noskaidrojot gan reālo organizāciju pieeju mācību risinājumu izvēlē, gan uzņēmumu vadītāju attieksmi pret personāla attīstības jautājumiem.

Ja arī Tevi interesē ieraudzīt Latvijas un Baltijas organizāciju mācību funkcijas kopainu, aicinām Tevi iepazīties ar pētījuma rezultātiem un galvenajām atziņām šeit: pētījuma rezultāti 2018_mācību prakse baltijā_blend consulting_intellego_!