My name is Maija Dobele. I’m organisational development consultant and expert in Human Resource field. I have gained experience as consultant as well as acting as HR director being a part of the management team mainly in periods of change and fast development.

Maija-1

Lately I have supported my clients in remuneration, performance appraisal, learning & development, knowledge management, organisational design processes as well as developed and facilitated talent and leadership development programmes. My experience tells me is that blended approach often works the best. It is the most effective way to balance costs and involve all levels of employees in learning process.

I have an interest to develop ready-made e-courses and Blended Learning programmes for organisational effectiveness that can be adapted and integrated into organisations. In my trainer and consultant experience I use couching, supervision and systemic approach.

It is very important to see overall picture to include all essential elements and choose the best method that works for the result. My passion is to work with leaders and support them in organisational development.

More about my experience in my Linkedin profile.

Being mother of three children, I am learning and searching my internal balance between all my important roles every day. I enjoy long walks and hiking – I dream to walk around the coast of the Baltic Sea. Active and creative lifestyle – time to time I try to get to the next level in other activities I enjoy and that includes taking new quotes also from my consultancy and training projects. I wish good luck also to you to live life you dream!


Mans vārds ir Maija Dobele, un savā profesionālajā dzīvē esmu eksperts personāla vadības jomā, organizāciju un to darbinieku attīstībā. Pieredzi esmu guvusi gan esot vadības komandā Personāla vadītāja amatā uzņēmumos to izaugsmes un pārmaiņu periodos, gan vadot mācības dažāda līmeņa darbiniekiem un konsultējot uzņēmumus mācību, atalgojumu, novērtēšanas sistēmu izstrādē.

Es ticu Blended Learning jeb jauktā tipa mācību pieejai. Manā pieredzē tas ir visefektīvākais veids, kā organizācijā sabalansēt mācību izmaksas, nodrošinot un pārliecinoties, ka visa līmeņa darbinieki tiek iesaistīti viņiem nepieciešamās mācībās un, vēl būtiskāk, arī pielietot apgūtās zināšanas un prasmes ikdienas praksē.

Maija-15

Es ticu, ka pārdomāta un sistemātiska pieeja mācībām atbalsta organizāciju mērķu sasniegšanu, kā arī nodrošina darbinieku psiholoģisko veselību un lielāku piesaisti uzņēmumam.

Mana interese ir attīstīt gatavos e-kursu produktu un Blended Learning risinājumus, kas ir pielāgojumi konkrētās organizācijas vajadzībām. Savā trenera un konsultāciju darbā izmantoju koučinga, komandas supervīzijas un sistēmiskās pieejas metodes. Man šķiet, ka gan organizāciju, gan personību attīstības kontekstā ir svarīgi redzēt kopainu un integrēt visus būtiskos elementus, piemērojot metodes, kas atbalsta risinājumu. Mana sirdslieta ir strādāt ar līderiem un palīdzēt attīstīt organizācijas.

Vairāk par manu  pieredzi Linkedin profilā.

Kā mamma trīs bērniem es katru dienu mācos dzīves skolā un meklēju balansu sevī un visām sev svarīgām dzīves jomām. Līdzsvara meklējumos es eju garākos pārgājienos, sevišķi gar Baltijas jūras piekrasti. Man patīk aktīvs un radošs dzīves veids un laiku pa laikam es dejoju tango, mēģinu uzkāpt alpīnisma tornī vai gleznoju. Un katrā no šīm aktivitātēm es mācos un atrodu jaunas atziņas pielietojamas arī konsultāciju un mācību jomā. Lai tas izdodas arī Jums!